Основні завданНя

на 2020-2021 навчальний рік

1. Сприяти збереженню та зміцненню фізичного, психічного та духовного здоров’я усіх учасників освітнього процесу шляхом формування основ здорового способу життя в умовах пандемії.

2. Впровадження нового формату взаємодії з родинами здобувачів дошкільної освіти.

3. Зростання духовного потенціалу і духовного розвитку дитини шляхом сприйняття творів мистецтва, засобами театру, ігор, підвищення загальної культури усіх учасників освітнього процесу.

Педагогічні ради

31.08.2020 р. "Про завдання діяльності педагогічного колективу та пріоритетні напрямки роботи"

26.11.2020 р. "Збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я учасників освітнього процесу шляхом формування основ здорового способу життя в умовах пандемії"

25.02.2021 р. "Новий формат взаємодії з родинами здобувачів освіти"

27.05.2021 р. "Зростання духовного потенціалу і духовного розвитку дитини шляхом сприйняття творів мистецтва, засобами театру, ігор, підвищення загальної культури усіх учасників освітнього процесу"

Структура методичної роботи

в закладі дошкільної освіти «Джерельце»

Структура методичної роботи в ЗДО спрямована на цілісний розвиток особистості дитини дошкільного віку та включає:

· роботу з педагогами;

· роботу з дітьми;

· роботу з громадськістю, батьками.

Метою роботи з педагогами є підвищення їх професійної компетентності, розвиток творчого потенціалу. Робота з батьками та громадськістю спрямована на інтеграцію суспільного і родинного виховання. Завданнями роботи з дітьми є розвиток якостей особистісного зростання дошкільників, що включає в себе забезпечення здоров’я і здорового способу життя; досягнення високого рівня освіти дошкільників; створення умов для забезпечення готовності старших дошкільників до навчання у школі; науково-методичне і кадрове забезпечення освітнього процесу.

Метою фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми є фізичний розвиток кожної дитини, озброєння її знаннями валеологічного характеру, зміцнення та збереження здоров’я дітей, загартування забезпечення активного рухового режиму. Вона реалізується в таких формах роботи: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, фізкультурні заняття, заняття з валеології та ОБЖ, прогулянки, спортивні розваги та свята, загартовуючі процедури, коригуючі вправи, фізкультхвилинки та фізкультпаузи тощо.

Завданнями пізнавального розвитку єформування доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу; оволодіння способами пізнання дійсності; формування пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних умінь, цілісної картини світу; компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях. Ці завдання вирішуються на заняттях по ознайомленню з природою та навколишнім світом, на заняттях по формуванню елементарних математичних уявлень.

Мовленнєвий розвиток включає в себе засвоєння дітьми культури мовлення та спілкування; елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях; формування мовленнєвих вмінь та навичок. Формування мовленнєвої компетентності відбувається в повсякденному житті (в спілкуванні з однолітками, вихователями) та на заняттях з розвитку мови, художньої літератури, з підготовки та початкового навчання грамоти, які проводять вихователі. З дітьми логопедичних груп логопедом проводяться заняття по формуванню звуковимови та формуванню лексико-граматичних категорій мови.

Також багато уваги приділяється трудовому вихованню дошкільників, завданнями якого є формування мотивації (потреб, інтересу, почуття обов'язку і

відповідальності); позитивно-емоційно-ціннісного ставлення до праці; системи знань, необхідних для трудової діяльності, вибору професії; формування досвіду суспільно-корисної виробничої діяльності, вміння використовувати теоретичні знання на практиці, здатності до творчості. Трудове виховання включає такі види праці: самообслуговування, господарсько-побутову, працю в природі, художню працю.

Метою художньо-естетичного розвитку є забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, розкриття та розвиток творчих здібностей, їхньої уяви, самостійності у втіленні задуму. Завдання з художньо-естетичного розвитку реалізуються на заняттях з малювання, ліплення, аплікації, конструювання, з музики.

Для всебічного і гармонійного розвитку наших малюків значна увага приділяється роботі з родиною, метою якої є встановлення партнерських взаємин з сім’ями вихованців ЗДО; залучення батьків до активної співпраці; активізація та збагачення виховних вмінь батьків. Це реалізується в таких формах роботи: батьківські збори, консультації, анкетування, інформування, дні відкритих дверей, залучення батьків до створення спільних робіт з дітьми, залучення батьків до організації та проведення свят, залучення батьків до благоустрою групових приміщень та території тощо.

Адміністрацією та колективом закладу створюються всі необхідні умови для розвитку повноцінної, творчої особистості, яка адаптована до суспільного життя та навчання в школі. А батькам слід запам’ятати, що позитивне відношення до садочка закладається в сім’ї.

Кiлькiсть переглядiв: 1208

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.